ProVia s.r.o. - Projektovanie dopravných stavieb

Naše služby

Projektová dokumentácia

Ponúkame spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie:

TECHNICKÉ ŠTÚDIE

TECHNICKÉ ŠTÚDIE

DOKUMENTÁCIA NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

DOKUMENTÁCIA NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY

Zoznam činností

PROJEKTOVANIE CIEST A KOMUNIKÁCIÍ

IkonkaPROJEKTOVANIE CIEST A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

PROJEKTOVANIE STATICKEJ DOPRAVY

IkonkaPROJEKTOVANIE
STATICKEJ DOPRAVY

PROJEKTOVANIE AREÁLOVÝCH PLÔCH

IkonkaPROJEKTOVANIE AREÁLOVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH

  • Odborné poradenstvo a konzultačné služby ohľadne dopravných stavieb
  • Projekty organizácie dopravy a dopravného značenia
  • Pasporty dopravného značenia
  • Výpočty statickej dopravy
  • Analýza prejazdnosti
  • Projekty organizácie výstavby
  • Rozpočty stavebných nákladov dopravných stavieb
  • Vykonávanie autorského dozoru pri realizácií stavieb
  • Inžinierska činnosť v stavebníctve
  • Vykonávanie a vyhodnocovanie dopravných prieskumov

Adresa

ProVia s.r.o.
Lomonosovova 6
918 54 Trnava

Kontakty

Telefón: +421 33 292 9021
E-mail: provia@provia.sk
Web: www.provia.sk

Konatelia

Ing. Milan HÁBA
0903 237 154
haba@provia.sk

 

Ing. Martin ŠKODA, PhD.
0908 248 144
skoda@provia.sk